Historie

První zmínka o zámku v Hostačově se objevuje roku 1297, kdy na tomto místě stála obranná tvrz. Tvrz byla postavena na skalnatém ostrohu s příkrým srázem na 3 stranách na místě dnešního severního křídla zámku. Ze dvou stran byla tvrz lemována potokem, z té třetí pak řekou. Podél této řeky vedla důležitá obchodní a putovní stezka vedoucí od kamenného mostu (který stále stojí) dolů po toku řeky směrem k opatství Vilémov. Čtvrtá strana zámku byla pak chráněna příkopem.

Tato obranná tvrz byla pak v rozmezí let 1557-1583 Heřmanem Bohdančem z Hodkova přestavěna na zámek v renesančním stylu, se 3 křídly a současným uzavřeným nádvořím, které však v této době bylo ještě otevřené na západní straně. Otevřené klenby okolo nádvoří tvořily arkády jak v přízemí, tak v prvním patře.

K přestavbě zámku do podoby v jaké je zámek dnes zřejmě došlo za nové majitelky zámku Marie Magdaleny Goltzové někdy po roce 1641. Při těchto úpravách se uzavřelo nádvoří novým čtvrtým křídlem na západní straně. V této době se také zazdily otevřené arkády v prvním poschodí a byla zde vystavěna velká dvojitá okna, tak jak je vidíme dnes.

K dalším velkým úpravám zámku a okolí dochází v první polovině 19. století, během nichž dochází také k zasypání příkopu na jižní straně zámku a k odstranění padacího mostu. Také k rozsáhlé rekonstrukci terasové části zámku dochází v souvislosti se stavbou cukrovaru, který byl vystavěn naproti zámku v roce 1846, k cukrovaru vedly koleje z Golčova Jeníkova (2 km vzdálená stanice). Výstavbou cukrovaru byly zmírněny srázy jižní strany zámku, takže ztratil svůj původní obranný charakter. Západní a severní strany zámku zůstaly nezměněné, zatímco na jižní straně vznikla velká zahrada, perfektní pro milovníky slunce a krásných výhledů – je zde překrásný výhled na Železné hory.

V roce 1927 byla kvůli kořenícím rostlinám ze zámku sejmuta věžička s hodinami, která stála uprostřed střechy hned nad vchodem. Hodiny samotné byly umístěny v obci Chrastice (1 km vzdálené) a jsou zde dodnes. V tomto období byl také zbudován malý rybník hned vedle zámku, který byl zdrojem vody pro cukrovar. Rybník je nyní příjemnou součástí zámeckého parku. Některé budovy bývalého cukrovaru jsou nyní využívány továrnou na zpracování papíru.

K poslední rozsáhlé renovaci zámku pak došlo v letech 1991-1995, kdy byl zámek ve vlastnictví státu a po 10 let sloužil jako rekreační a rehabilitační středisko. Od roku 2007 je zámek v soukromém vlastnictví a od roku 2010 je provozován jako hotel. I když už bylo provedeno mnoho úprav, které přivádí zámek k jeho původní kráse, stále je tu mnoho práce a naši stálí hosté při každé další návštěvě objeví něco nového. V procesu renovace přísně dodržujeme všechny zásady, aby byl zachován původní charakter budovy zámku i jeho okolí a věříme, že při nasátí opravdové zámecké atmosféry, naši hosté tyto snahy ocení.

.

Comments are closed.